ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA UNAPRJEĐENJA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA U SELCIMA

Općina Selca i Dječji vrtić Selca započeli su provedbu projekta “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca” kojim se planira postići usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja u općini Selca na Braču, kroz produženje rada dječjeg vrtića Selca, odnosno uvođenje poslijepodnevne smjene koju će pohađati ukupno 20 djece iz Općine Selca. Jednako tako, projektom se povećava kvaliteta same usluge predškolskog odgoja, kroz ulaganje u ljudske kapacitete, edukaciju i osposobljavanje djelatnika, kroz razvoj i implementaciju posebnih programa te kroz opremanje prostora dječjeg vrtića. Kroz projekt će se zaposliti jedna osoba na radno mjesto odgojitelja/ice, jedna osoba na radno mjesto psihologa/inje, jedna osoba na radno mjesto provoditelja posebnog programa sporta te jedna na radno mjesto provoditelja posebnog programa stranog jezika. Projekt ukupne vrijednosti 1.483.886,53 HRK provodit će se 30 mjeseci, od travnja 2019. do rujna 2021. godine.

 

Projekt je financiran u stopostotnom iznosu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda.

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca