POSEBNI PROGRAMI U DJEČJEM VRTIĆU “SELCA”- RASPORED

by

POŠTOVANI RODITELJI

Raspored održavanja posebnih programa u dječjem vrtiću:

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU PREDŠKOLKSKE DOBI:

– ponedjeljak  (svaki drugi tjedan)

– srijeda

– petak

KRAĆI PROGRAM KINEZIOLOŠKIH AKTIVNOSTI ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

– ponedjeljak

– srijeda

– četvrtak  (svaki drugi tjedan)

Projekt “Unaprjeđenje usluga u za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca” je sufinancirala

Europska unija iz Europskog socijanog fonda