Natječaj

za obavljanje poslova radnog mjesta
STRUČNI SURADNIK
(bilo kojeg profila: psiholog, logoped i defektolog) na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta).