Natječaj

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta STRUČNI SURADNIK/ICA – pedagog – 1 izvršitelji/ica – na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97).